Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Biodanzalessen voor volwassenen, jongeren en kinderen van De Wiegende Cirkel en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
 2. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
 3. De inschrijving voor de Biodanzalessen geschiedt door het invullen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 4. Er is geen les tijdens de schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Midden Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld.  
 5. De Wiegende Cirkel behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te
  wijzigen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen
  desgevraagd een nieuw exemplaar.
 6. Indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de Biodanzales, dient dit uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les via WhatsApp of e-mail aan Jet of Margareta te worden doorgegeven.
 7. Het is verstandig om eventuele lichamelijke en/of psychische klachten of een zwangerschap voorafgaand aan de lessen te melden. De deelnemer neemt altijd op eigen risico deel aan de Biodanzalessen.
 8. De deelnemer volgt de lessen geheel op eigen risico. Indien de deelnemer onder medische en/of psychische behandeling is, is het raadzaam dat hij/zij contact op neemt met de behandelaar over het volgen van Biodanzalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 9. De Wiegende Cirkel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 10. De Wiegende Cirkel is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
 11. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).