De Wiegende Cirkel

Ons logo is een Triskelion. Dit staat voor de drie-eenheid welke is geplaatst in het midden van een cirkel. Ook staat het voor de heiligheid van de cirkel en de drie-eenheid.

De drie-eenheid kunnen we zien als

 • Denken, voelen en doen
 • Maan-aarde-zon
 • Weten, ervaren en zijn
 • Lichaam, ziel en geest
 • Brahma (de schepper), Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester)
 • De cyclus van het leven.

De cirkel staat voor

 • Cyclus
 • Oneindigheid
 • Zonder begin of einde
 • Verbonden
 • Volmaaktheid
 • Dynamiek
 • De omhulling van het heilige middelpunt
 • Waar het middelpunt overal is en de omtrek nergens is

De wiegende cirkel is de naam van een oefening in biodanza waar we in een cirkel staan, schouder aan schouder. Zoals de korenaren op het land. Ieder op zichzelf met het leven in zich en samen als geheel, als een wuivend korenveld dat wordt gewiegd door de wind….

Gewiegd worden in de veiligheid en bescherming van koesterende armen, die ontspannen in alle rust deinen. Niet alleen in de armen van een ander, maar ook omhuld worden door de armen van moeder aarde.

Alles wat de kracht van de wereld doet,
wordt gedaan in een cirkel.
De hemel is rond en ik heb gehoord dat de aarde rond is als een bal en de sterren ook.
Als de wind op zijn krachtigst is, wervelt hij.
Vogels maken ronde nesten, want hun religie is dezelfde als de onze.
De zon komt op en gaat onder in een cirkel.
De maan doet hetzelfde en beide zijn rond.
Zelfs de seizoenen vormen een grote cirkel in hun wisseling en komen altijd terug bij waar ze waren.
Het leven van een mens is een cirkel
van kindertijd naar kindertijd.
En zo is de cirkel overal waar kracht beweegt.

Zwarte Eland, Oglala Sioux